Arbete utfört på Kalvsundsgatan 3.
Rivning av befintligt tegel. (rött).
Murning av nytt fasadtegel. (gult) 
Arbetet utfördes juni 2014