Arbete utfört på Lövkullavägen.

Arbetet innerfattade: Montering av förhydringspapp, nätning av fasaden, 2 st påslag med hydraliskt kalkbruk ca 20-25mm, fasaden putsas sen med en ädelputs : Kkh 0-5mm.